Regulamin

 Domki Obertyny

 1. Regulowanie należności za pobyt odbywa się przy zameldowaniu.
 2. W przypadku wcześniejszej rezygnacji z zarezerwowanego pobytu,  uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.
 3. Dokonanie rezerwacji poprzez wpłatę zadatku, jest równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania postanowień regulaminu.
 4. Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 15:00 w dniu przyjazdu, zaś kończy o godz. 10:00 w dniu wyjazdu.
 5. Domek jest przygotowany dla uzgodnionej w rezerwacji liczby osób.
 6. Podana w opisie obiektu liczba osób, jest uważana za liczbę maksymalną. Przebywanie w domku większej liczby osób musi być poprzedzone zgodą właściciela i wiążę się z uiszczeniem dodatkowej opłaty.
 7. Wynajmujący domki odpowiadają materialnie za szkody zaistniałe w czasie pobytu (pęknięta szyba kominkowa, okienna, lustro, uszkodzona ściana, meble, stłuczone naczynia itp.)
 8. Za bezpieczeństwo dzieci na placu zabaw i terenie ośrodka odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 9. W domkach obowiązuje segregacja śmieci.
 10.  W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i innych używek. Palenie dozwolone jest tylko na zewnątrz.
 11.  Goście przed wyjściem z domku na dłuższy czas zobowiązani są do zamknięcia okien, wyłączenia urządzeń elektrycznych, wyłączenia wody, (PAMIĘTAJ!!! Pogoda w górach zmienia się dynamicznie)
 12.  Za zgubienie klucza pobierana jest opłata w kwocie 50 zł .
 13.  W Domkach Obertyny obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-7:00 (szanujmy naszych sąsiadów „dzikich” i ludzkich)
 14.  W domkach palenie w kominku jest dozwolone w okresie grzewczym. „Klimatyczne” palenie wiąże się z dodatkową opłatą w kwocie 50 zł.
 15.  Przyjmujemy nieodpłatnie zwierzęta, jednak za wszelkie szkody przez nie poczynione, odpowiada materialnie ich właściciel.
 16.  W razie niedostosowania się do regulaminu, osoba upoważniona może zażądać natychmiastowego opuszczenia domku i terenu ośrodka.
 17.  Goście po zakończeniu okresu pobytu, zobowiązani są do przekazania osobie upoważnionej czystego domku oraz rozliczenia się z jego wyposażenia.
 18.  Za rzeczy osobiste pozostawione w domkach, właściciel domków nie ponosi odpowiedzialności.
 19.  Obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń , nie będących wyposażeniem domków np. opiekacze, grille elektryczne itp.
 20.  Na terenie domków palenie ogniska oraz grilla odbywa się tylko w wyznaczonym do tego miejscu, nie wolno palić na tarasach domków!